Napisał na murze kirkutu „Tęsknię za Tobą, Żydzie”, stanął za to przed sądem. Zapadł wyrok

Sąd Rejonowy w Białymstoku uniewinnił Rafała Betlejewskiego, który w zeszłym roku umieścił na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego w Tykocinie (województwo podlaskie) napis „Tęsknię za Tobą, Żydzie”. O ukaranie performera wnioskowała policja. Sąd uznał jednak, że podstawowym celem obwinionego nie było zniszczenie mienia, tylko „wyrażenie pewnych opinii”. Wyrok nie jest prawomocny.